سپتیک تانک فاضلاب چیست؟

تانک سپتیک فاضلاب یا مخزن سپتیک فاضلاب یا سپتیک تانک فاضلاب ، مخزنی است که از پخش شدن فاضلاب جامد در محیط جلوگیری میکند. به عبارت بهتر سپتیک تانک فاضلاب از طریق فعالیت باکتری های بیهوازی فاضلاب جامد را به فاضلاب مایع تبدیل نموده و تحویل طبیعت با واسطه چاه جذبی می دهد. سپتیک تانک فاضلاب همچون سطل زباله عمل میکند که با بسته بندی فاضلاب و تحویل آنها به باکتری های بی هوازی کمک شایانی به تصفیه فاضلاب خروجی از مجتمع های مسکونی و ... می نماید. پساب خروجی از سپتیک تانک فاضلاب دارای آلودگی حداکثر معادل 50درصد آلودگی اولیه است.

سپتیک تانک بتنی

سپتیک تانک بتنی به لحاظ پیشینه بعد از سپتیک های آجری از قدیمی ترین نوع سپتیک های اجرا شده در دنیا می باشند. عمده این نوع سپتیک تانک ها از یک یا چند محفظه سربسته تشکیل شده اند و عملیات تصفیه مکانیکی و تصفیه بی هوازی به طور همزمان در داخل مخزن انجام می پذیرد. برای حجم های پایین، عمدتا این نوع سپتیک ها به صورت پیش ساخته و در کارگاه تولید و بعد از انتقال، در محل پروژه نصب می گردند. عمده سپتیک های پیش ساخته به صورت مخازن مکعبی و استوانه ای بوده که نوع استوانه ای آن در ایران از مقبولیت بیشتری برخوردار است.

مزایای سپتیک تانک های بتنی

هزینه کمتر ساخت و نصب نسبت به سپتیک تانک های پلیمری

سرعت بالای ساخت و تولید آن

عدم نیاز به اپراتور متخصص جهت بهره برداری

اشغال فضای کم در سپتیک های پیش ساخته استوانه ای

معایب سپتیک تانک های بتنی

مشکلات ناشی از آب بندی مخزن سپتیک

تجمع حشرات در دیواره داخلی مخزن سپتیک به علت زبری بالای دیواره ها

مشکلات نصب مخزن سپتیک در مناطق با سطح بالای آب های زیرزمینی

خوردگی دیواره های سپتیک به علت ایجاد شرایط اسیدی در داخل فاضلاب

© 2017 Tamadon-Tasfie. All Rights Reserved | Design by Tamadon-Tasfie