عبارت روغن و گریس که به صورت کلی بیان می شود، شامل گریس ها، روغن ها، واکس ها و دیگر ترکیبات موجود در فاضلاب است. میزان روغن و گریس فاضلاب با استخراج آنها از نمونه توسط تری فلوئورو اتان ( روغن وگریس در تری فلوئورواتان محلول است) اندازه گیری می شود. دیگر مواد قابل استخراج شامل روغن های معدنی، مثل نفت و نرم کننده ها و روغن های جاده ( قیر) است. روغن و چربی از نظر شیمیایی کاملا مشابه اند. آنها ترکیباتی از (استر ها) از الکل یا گلیسرول (گلیسیرین) با اسیدهای چرب هستند. گلسیرید‍‍‍های اسید چرب که در دمای معمولی به صورت مایع هستند به نام روغن‍ها و بقیه که جامد هستند به نام گریس (چربیها) خوانده می شوند. اگر قبل از تخلیه فاضلاب تخلیه شده به محیط گریس ها زوده نگردند، چربیها می توانند برای ریزاندامگان زنده محیط، مزاحمت ایجاد کنند و یک فیلم نازک نامرئی روی سطح آب تشکیل دهند. ضخامت مورد نیاز برای تشکیل فیلم کدر روی سطح آب طبق جدول زیر در حدود (0/0000120 in( 0/0003480 mm است.

 

ظاهر

ضخامت فیلم

محدوده کمی

in

mm

Gal/mi²

L/ha

به زحمت قابل رویت است

0/0000015

0/0000381

25

0/365

با درخشندگی نقره

0/0000030

0/0000762

50

0/731

اولین اثر رنگ

0/0000060

0/0001524

100

1/461

دسته روشن رنگ

0/0000120

0/0003048

200

2/922

رنگها شروع به تیره شدن می کنند

0/0000400

0/0010160

666

9/731

رنگها خیلی تیره اند

0/000000

0/0020320

1332

19/463

 

چربی ها و روغن های موجود در فاضلاب های خانگی مربوط به کره، چربی خوک، مارگارین، روغن ها و چربی های گیاهی و حیوانی است. همچنین چربی ها در گوشت، حبوبات، دانه های روغنی، مغز بادام، فندق و در بعضی از میوه ها وجود دارد. حلالیت کم روغن ها و چربی ها باعث کاهش سرعت تجزیه آن ها به صورت بیولوژیکی است. اسید های معدنی آنها را تجزیه کرده و گلیسیرین و اسید های چرب تولید می کنند. در حضور بازها مثل سدیم هیدروکسید، گلیسیرین آزاد شده و نمک قلیایی اسید های چرب تشکیل می گردد. این نمک ها به نام صابون ها خوانده می شوند. صابون های معمولی با صابونی کردن چربی ها با سدیم هیدروکسید تولید می شوند. این ها در آب، حل میشوند اما در حضور سختی آب، نمک های سدیم به نمکهای کلسیم و منیزیم اسید های چرب تبدیل شده و به نام صابون های معدنی معروف اند. این صابو نها در آّب، نامحلول اند و در آن، رسوب می کنند. نفت سفید، نرم کنند ها ( روغن ها ) و قیر ترکیباتی هستند که از نفت و زغال سنگ به وجود آمده و حاوی تعداد زیادی کربن و هیدروزن هستند. گاهی اوقات این ترکیبات به میزان زیادی از طریق فروشگاه ها، توقفگاه ها و خیابان ها به مجاری فاضلاب وارد می شوند. بیشتر آنها در فاضلاب شناور می گردد، اگر چه قسمتی در داخل گل و لای، ته نشین می شوند. حتی به میزان بیشتری از چربی ها، روغن ها، صابون ها، روغن های معدنی تمایل دارند که سطح آب ها را پوشش بدهند. ذرات، سبب اختلال در عملیات تصفیه بیولوژیکی شده و باعث مشکلات تعمیراتی می گردند.

 

© 2017 Tamadon-Tasfie. All Rights Reserved | Design by Tamadon-Tasfie