از تصفیه زیستی، در حذف آلاینده ها زمانی می توان بهره گرفت که تصفیه فیزیکی پاسخگو نباشد تصفیه زیستی شامل 2 مورد می باشد:

1) تصفیه هوازی

2) تصفیه بی هوازی

تصفیه هوازی : در این روش سعی بر آن است که به میگروارگانیسم های موجود در فاضلاب و همچنین برای رشد آن ها اکسیزن رسانی شود. در روش اکسیژن رسانی با استفاده از هوا پخشان، اکسیژن مورد نیاز را به آب وارد می کنند و همچنین با کمک هوادهی سطحی تلاطم ایجاد کرده و یا با برکه های تثبیت هوادهی طبیعی ایجاد می کنند . انواع روش تصفیه هوازی فاضلاب شامل لجن فعال (رشد معلق) و صافی چکنده(رشد چسبیده) می باشد .

روش های تصفیه زیستی هوازی فاضلاب به 3 مورد تقسیم بندی می شود:تصفیه زیستی فاضلاب و انواع آن

 

روش های مصنوعی تصفیه بیولوزیکی شامل صافی چکنده ، سیستم لجن فعال

روش نیمه مصنوعی تصفیه بیول.ژیک شامل پخش کردن فاضلاب در زمین و ...

روش های تصفیه بیولوژیک طبیعی که شامل وارد کردن فاضلاب در دریاچه و روخانه و دریا می باشد.

کاربرد صافی چکنده درتصفیه فاضلاب

 

این سیستم از یک استوانه از قطعاتی که در درون ان پلاستیک و قلوه سنگ موجود است تشکیل شده که فاضلاب برروی ان پخش می شود. میگرو ارگانیسم ها برروی استوانه ها رشد کرده و مواد آلی موجود در فاضلاب هارا تجزیه میکند.از این روش بیشتر برای تصفیه فاضلاب شهرهای کوچک و متوسط استفاده می شود.

تفاوت ومعایب صافی چکنده با سیستم لجن فعال عبارتند از:

 

در فصل زمستان سطح صافی در روز های سرد امکان یخ زدگی دارد.

در شهرهای بزرگ نیاز به زمین بیشتری دارد.

در نزدیکی صافی بوی تعفن ایجاد می کند.

امکان رشد و تکثیر حشرات ازجمله مگس و پشه در صافی امکان پذیر می باشد.

نسبت به سیستم هوادهی از هزینه ساخت بیشتری نیاز دارد.

© 2017 Tamadon-Tasfie. All Rights Reserved | Design by Tamadon-Tasfie