اولین مرحله از تصفیه که در تصفیه خانه بر روی فاضلاب انجام می گیرد تصفیه مقدماتی فاضلاب است. به این ترتیب برای اینکه عوامل بیماری زا و همچنین زائدات موجود در فاضلاب به حداقل برسد یا حذف شود مجموعه از فرایندهای تصفیه انجام می گیرد. هوادهی اولیه ،آشغالگیری و دانه گیری از روش های تصفیه فاضلاب مقدماتی می باشد.

هوادهی اولیه : این مرحله به حذف روغن موجود در فاضلاب و همچنین بو زدایی از فاضلاب کاربرد دارد.

آشغالگیری : ذرات درشت چون قوطی و تکه های پارچه و ... را حذف می کند.ابعاد مجرای آشغالگیر باتوجه به کاربرد آن ها متفاوت می باشد. . آشغالگیرها معمولا از میله های با جنس استیل که بصورت موازی کنار هم قرار میگیرند تشکیل می شود تمیز کردن آنها بصورت دستی و یا مکانیکی انجام می شود. ازجمله ویژگی آشغالگیر مکانیکی این است که دارای حداقل مقاومت در برابر جریان آب و کمک به استفاده موثرتر، از کانال می باشد. آشغالگیر دستی شامل دو نوع شبکه ریز و شبکه درشت می باشد
شبکه ریز آشغالگیر ذرات جامد را حذف می کند و شبکه درشت آشغالگیر برای حفظ کردن تصفیه خانه کاربرد دارد .

دانه گیری : قبل از ورود به تصفیه خانه ذراتی چون شن و ماسه و تفاله چایی و ... حذف می شود.

تصفیه ثانویه فاضلاب

همه فرایندهای بیولوژیکی انجام گرفته در تصفیه خانه جزو مراحل تصفیه ثانویه فاضلاب می باشد . تصفیه ثانویه فاضلاب دارای روش هایی است که عبارتند از لاگون هوادهی، تصفیه بی هوازی ، استخر متعادل سازی، روش لجن فعال و هوادهی ممتد از جمله این روش ها می توان به لاگون های هوادهی اشاره کرد که دارای معایب و مزایایی به شرح زیر می باشد:

معایب :

1) لاگون های هوادی به انرژی الکتریکی زیادی نیازمند می باشد.

2) به فضای (زمین)بیشتری نیازمند می باشد.

3) این روش به تجهیزات برقی ومکانیکی احتیاج دارد.

4) ودر آخر تابع محیط می باشد.

مزایا:

1) در این روش برگشت لجن دوباره امکان پذیر نمی باشد.

2) ساختن لاگون های هوادهی به کارهای خاکی نیازمند می باشد.

3) لاگون های هوادهی از ظرفیت و توانایی بیشتری برای تحمل بار ناگهانی برخوردار می باشد.

© 2017 Tamadon-Tasfie. All Rights Reserved | Design by Tamadon-Tasfie