به صورت یک سیستم است که برای تصفیه فاضلاب انسانی - بهداشتی و صنعتی بکار می رود این سیستم ها دارای تجهیزات کافی برای تصفیه فاضلاب می باشند به همین خاطر به پکیچ تصفیه فاضلاب معروف می باشد. استفاده از پکیچ تصفیه فاضلاب امروزه در اجتماعات در حال افزایش می باشد. پس از ورود پساب آلوده به پکیچ ها فرایند هایی بر روی فاضلاب انجام گرفته و در نتیجه خروجی پسابی بدون بو و قابل استفاده در کشاورزی و قابل دفع در محیط زیست می باشد. مهمترین هدف کاربرد پکیچ تصفیه فاضلاب ساخت تصفیه خانه کوچک می باشد. در نتیجه تصفیه فاضلاب یک روش کوتاه مدت و بلندمدت پایدار برای مقابله با مشکل بحران آب در دنیا می باشد با افزایش میزان جمعیت جهان میزان مصرفی آب نیز بیشتر می شود در نهایت با تصفیه فاضلاب و برگرداندن آن به چرخه مصرف می توان به کمبود آب کمک کرد سابقه استفاده از پکیج های تصفیه به صد ساله اخیر و صنعتی شدن جوامع بر می گردد و تا کنون انواع مختلفی از این پکیج ها با قابلیت ها توانمندی های مختلف به همراه روشهای تصفیه طراحی و اجرا شده است.


از کاربرد های آن می توان به موارد زیر اشاره کرد:

پکیج تصفیه فاضلاب و کاربرد آن

- پکیچ تصفیه فاضلاب جهت تصفیه فاضلاب بیمارستان ها

- پکیچ تصفیه فاضلاب انسانی – بهداشتی

- پکیچ تصفیه فاضلاب مناطق مسکونی

- پکیچ تصفیه فاضلاب کارخانجات صنعتی

- ترمینال ها ، بنادر فرودگاهها

- پکیچ تصفیه فاضلاب کشتارگاه

- پکیچ تصفیه فاضلاب هتل ها

- تأسیسات مجاور سدها ، رودخانه ها و چاههای آب

- مراکز تفریحی ، آموزشی و نظامی

© 2017 Tamadon-Tasfie. All Rights Reserved | Design by Tamadon-Tasfie