حجم و ابعاد پکیچ

بطور کلی حجم و ابعاد پکیچ تصفیه فاضلاب بر روی زمان ماند هیدرولیکی و راندمان کلی تصفیه تاثیر می گذارد.

سیستم تزریق هوا

این سیستم یک روش تصفیه به روش هوادهی با بلوئر با استفاده از دیفیوزها جهت افزودن اکسیژن به فاضلاب می باشد.

شرایط آب و هوا

شرایط آب و هوای نیز یکی از عواملی است که بر روی قیمت پکیچ تاثیر می گذارد برای مثال در شرایط آب و هوایی خیلی سرد منابع بتنی و یا سیستم دفنی تاثیر گذار تر می باشد.

زمین احداث پکیچ

کیفیت و نوع خاک بر روی هزینه پکیچ تاثیر گذار می باشد برای مثال زمین های سخت برای ایجاد گودال یاحفره به هزینه زیادی نیاز دارد .

جنس و ضخامت سازه

پکیچ تصفیه فاضلاب انواع مختلفی دارد که از پرکاربرد ترین آن ها می توان به پکیچ فلزی ، پلی اتلین ، کامپوزیتی اشاره کرد که هر کدام دارای ویژگی های خاص خود می باشند .

مدیریت لجن پکیچ

لجن تولید شده با توجه به عواملی چون نوع ، میزان فاضلاب متفاوت می باشد مدیریت لجن به تجهیزات و فرایند های مناسب نیاز دارد که هزینه بر خواهد بود.

استفاده از برق

استفاده از برق می تواند در انتخاب روش های مختلف تصفیه نقش بسیار موثری داشته باشد به عنوان نمونه ازبین روش های متنوع برای تصفیه فاضلاب روش RBC نسبت به روش های دیگر برق کمتری مصرف می کند .

© 2017 Tamadon-Tasfie. All Rights Reserved | Design by Tamadon-Tasfie