- شکل ظاهری پکیچ تصفیه فاضلاب و داشتن حجم کم

- پکیچ تصفیه فاضلاب بتنی از انرژی کمتری استفاده میکند

- در صورت تغییر می توان آن را ارتقا داد.مزیت پکیج تصفیه فاضلاب و انواع ان

- بهره برداری پکیچ آسان تر و راحت تر می باشد.

پکیچ تصفیه فاضلاب دارای انواع مختلفی می باشد :

1-پکیچ تصفیه فاضلاب فلزی:

- ساخت این پکیچ متناسب با مناطق مورد استفاده می باشد.

- سرعت نصب و ساخت ان بسیار بالا است.

- این پکیچ را می توان در هر ابعادی متناسب با خواست مشتری ساخت.

2- پلی اتیلن:

- از مزایای این پکیچ می توان به موارد زیر اشاره کرد:

- میزان تصفیه فاضلاب در این پکیچ در حد بالایی می باشد.

- طول عمر این پکیچ بیشتر می باشد.

- امکان حمل و جابجایی ان میسر می باشد.

- فضای کمتری را در بر می گیرد

- برعکس پکیچ بتنی به مصالح بنایی نیازمند نمی باشد.

3- کامپوزیت:

- در پکیچ فلزی امکان خورندگی و زنگ زدگی وجود ندارد.

- این پکیچ نسبت به بقیه پکیچ ها دارای وزن سبکی می باشد.

- مدفون شدن این پکیچ در زمین امکان پذیر است.

© 2017 Tamadon-Tasfie. All Rights Reserved | Design by Tamadon-Tasfie