زمانی که تصفیه فاضلاب انجام می گیرد دو نوع محصول بوجود می آید لجن و پساب تصفیه شده .لجن ، مواد جامد موجود در فاضلاب خام ورودی و مواد معلق طی فرایند شیمیایی است که از طریق ته نشینی جدا می شود . بیشترین حجم لجن متشکل از آب می باشد. لجن ها در انواع مختلفی می باشد که درزیر به چند مورد ان اشاره می کنیم:

لجن ته نشینی اولیه

این لجن به رنگ خاکستری بوده و از فاضلاب خام تشکیل می شود.این لجن بدلیل چسبندگی که دارد بسختی اب خود را از دست می دهد. لجن ته نشینی اولیه دارای بوی بسیار بدی می باشد.

لجن هضم شدهراهکارهای تصفیه لجن

- به دلیل کاهش مواد فساد پذیر، بوی زیادی ندارد.

- به رنگ قهوه ای می باشد .

- کاربرد لجن هضم شده در باروری زمین بدلیل داشتن مواد مغذی

- به راحتی آب خود را از دست می دهد.

لجن فعال

این لجن دارای باکتری هوازی زیادی می باشد . در نتیجه تصفیه بیولوژی ایجاد می شود و رنگ ان مانند لجن هضم شده قهوه ای می باشد از این لجن هم مانند لجن هضم شده بدلیل وجود مواد مغذی در باروری زمین استفاده می شود .

لجن حاصل از لایروبی نفتی

خصوصیات متفاوت این لجن بدلیل وجود فراورده های نفتی و فلزات سنگین می باشد .

لجن شیمیایی

رنگ ان متفاوت بوده و خواص این لجن تاحدودی شبیه به لجن اولیه می باشد آبگیری این روش بدلیل مصرف مواد شیمیایی در تصفیه فاضلاب و انعقاد موادمعلق ریز بسیار آسان می باشد .

© 2017 Tamadon-Tasfie. All Rights Reserved | Design by Tamadon-Tasfie