مناسب ترین رویکرد برای طرح های تصفیه فاضلاب استفاده از حداقل امکانات و هزینه و سادگی در بهره برداری می باشد در سال های اخیر استفاده از پساپ حاصل از تصفیه خانه ها برای مصارف گوناگون مورد استفاده قرار می گیرد استفاده از آب پساب در اکثر کشورهای پیشرفته مورد توجه قرار گرفته است یکی از مهمترین مراحل تصفیه فاضلاب که برای حفاظت از آب و استفاده دوباره ازآن صورت می گیرد مسئله گندزدایی پساب می باشد. استفاده از کلر روشی بوده که مورد استفاده در جوامع پیشرفته و در حال توسعه بوده اما باتوجه به اطلاعات و تجربیات علمی بدست امده استفاده از کلر محصولات جانبی چون سرطانزایی و مصون شدن میکروبها و ... نیاز به روش فرایند های جدید و پیشرفته ضروری و لازم می باشد.چالش ها و راهکارهایی برای گند زدایی فاضلاب

یک گند زدای خوب باید برای انسان و حیوانات اثرات سمی کمی داشته باشد و برای محیط زیست کم خطر باشد.از روش های جدیدی که اخیرا مورد توجه قرار گرفته است روش ترکیبی می باشد که از دو یا بیشتر از دو ماده بطور همزمان بر روی هم اثر تشدید کنندگی داشته باشند استفاده می شود که این گندزدایی به گند زدایی تعاملی مشهور است.

ازن زنی با وجود مزیت هایی که نسبت به روش کلرزنی دارد به دلیل عدم برجای گذاری باقی مانده نتوانسته جایگاه خود را در جایگزینی به کلر تثبیت کند.

PFA از جمله عوامل اکسیداسیون می باشد که در پزشکی و صنایع غذایی بخوبی شناخته شده است و دارای کارایی و راندمان بالایی در برابر ویروس و اسپور باکتری و ... می باشد.

در کشور ایران باتوجه به هزینه های سنگینی که برای تصفیه فاضلاب تا مرحله بیولوژیکی انجام می گیرد در برخی از تصفیه خانه ها هنوز پساب ها بدون ضدعفونی و گندزدایی وارد محیط می شود .از جنبه های مهم تصفیه فاضلاب می توان به جنبه ی بهداشتی آن توجه کرد استفاده از برخی روش های ارائه شده می تواند در حل کردن مشکلات بهداشتی و استفاده از پساب آن نقش بسیار موثری داشته باشد.

© 2017 Tamadon-Tasfie. All Rights Reserved | Design by Tamadon-Tasfie