شرکت های تصفیه فاضلاب پس از شکل گیری بحران های زیست محیطی در سراسر جهان و همچنین کمبود آب و اهمیت تصفیه آب هایی که به خودی خود کیفیت استفاده به عنوان آب شرب را ندارند و باید بر روی آنها تصفیه صورت پذیرد شکل گرفت از جمله آب هایی که جهت مصرف به تصفیه نیاز دارند می توان به آب چاه ها، غنوات، آب دریا ها، رودخانه ها و همچنین دریاچه ها اشاره کرد که وجود این مسئله نیاز شکل گیری شرکت های تصفیه آب و فاضلاب را مطرح کرد. پس از حل مشکل کمبود آب و حل شدن آب مصرفی شرب بحران زیست محیطی ناشی از فاضلاب های صنعتی و بویژه فاضلاب بهای بهداشتی انسانی مطرح گردید چرا که این فاضلاب ها با آلوده کردن آب های زیرزمینی و آلوده کردن رودخانه ها و دریاها و دریاچه ها سبب از بین رفت آب های موجود جهت استفاده شرب و همچنین آلوده کردن خاک و از بین رفتم گیاهان و همچنین آلوده کردن دریاها و از بین رفتن آبزیان می گشت با بوجود آمدن این مشکل، لزوم شکل گیری هر چه قدرتمند تر و استوار تر شرکت های تصفیه فاضلاب شکل گرفت تا با تصفیه فاضلاب، نه تنها از آلودگی آب های موجود جلوگیری کنند بلکه از فاضلاب تصفیه شده به عنوان منبعی جهت استفاده از فاضلاب تصفیه شده در مصارف کشاورزی و آبیاری فضای سبز نیز می توان بهره برد و با دستیابی به این مهم به کشوری با محیط زیستی سالم و به توسعه پایدار دست پیدا کرد.

شرکت تمدن تصفیه به عنوان یکی از شرکت های تصفیه فاضلاب با تکیه بر دانش فنی روز جهان و همچنین کسب تجارب بسیار ارزشمند در طی انجام صد ها پروژه زیست محیطی در زمینه تصفیه آب و فاضلاب توانسته گامی محکم در جهت حفظ و صیانت از محیط زیست برای استفاده نسل های آینده و همچنین توسعه پایدار کشور بردارد.

تمدن تصفیه فاضلاب

© 2017 Tamadon-Tasfie. All Rights Reserved | Design by Tamadon-Tasfie