تصفيه فاضلاب به روش الكتروشيميايی

الکتروشیمیایی

در حال حاضر تصفيه فاضلاب به روش الكتروشيميايی به دليل ساختار دوستدار محيط زيست آن ، بسيار مورد استفاده قرار می گيرد. و در سال های اخير برای تصفيه فاضلاب صنعتی و آلی كاربردهای زيادی داشته است. در حال حاضر، از لحاظ هزينه و كارايی در مقايسه با فرآیندهای ديگر ، مناسب تر است.

روش الکتروکواگولاسیون با وجود اين كه  یک روش پیچیده است، اما کاركردن با آن ساده می باشد و کارآیی حذف بسیار بالايی دارد . روش الکتروکواگولاسیون با كمك گرفتن از چند مكانيسم به صورت همزمان سبب حذف مقادير بالايی آلاينده ، از فاضلاب می شود.
الکتروکواگولاسیون  دارای يك اتاقك تصفيه می باشد كه در آن جريان برق عبور می دهند  و با اين جريان برق، سبب تصفیه محدوده وسیعی از فاضلاب های مختلف شامل فلزات سنگین، گندزدایی، علف کش ها، آرسنیک، MTBE، سیانید،BOD، TDS و TSSمی شود. الکتروکواگولاسیون برای تصفیه فاضلاب بهداشتی، تصفیه فاضلاب صنعتی وتصفیه فاضلاب شیمیایی استفاده می شود.
مزیت اصلی این روش، فراهم نمودن کاتیون های فعال بدون احتياج به افزودن  نمک يا ساير مواد منعقد كننده به آب یا فاضلاب می باشد که برای عمل انعقاد مورد نیاز است.

مطالب مرتبط: تصفیه فاضلاب

کاربرد روش الكتروشيميايی

 •  بازيابي فلزات قيمتي
 •  پرهيز از خوردگي
 •  از بين بردن آلاينده هاي فلزي و آلي و معدني

 

مزايای فرآیند الكتروشيميايی

 • دوستدار محيط زيست و توليد لجن محدود
 • زمان ماند ناچيز
 • قابليت اضافه كردن مواد شيميايي جهت بهبود كارايي سيستم تصفيه.
 • كاربري آسان و عدم نياز به تجهيزات مكانيكي و الكترومكانيكي خاص
 • در شرايط دمايي سخت و فشارهاي بالا ميتوان اين روش را به كار برد.

 

معايب فرايند های الكتروشيميايی

 •  نيروهاي كارآزموده ومتخصص در اين زمينه كم است.
 •  واكنش هاي شيميايي در سطح الكترود مشكل ايجاد ميكند و در صورت اشكال در سطح الكترود، عملكرد و عمر سيستم كم مي شود.

خدمات طلایی: تصفیه فاضلاب بهداشتی

انواع روش های الكتروشيميايی

 • انعقاد الكتروشيميایی و شناور سازی
 •  رسوب دهی الكتروشيميايی
 •  اكسيداسيون و احيا الكتروشيميایی

© 2017 Tamadon-Tasfie. All Rights Reserved | Design by Tamadon-Tasfie