تصفیه فاضلاب به روش MBR در واقع همان فرآیند لجن فعال است که برای ته نشینی و جداسازی لجن از واحد ته نشینی استفاده نمی شود و این عمل بوسیله یک سیستم غشایی و بوسیله فیلتراسیون انجام می گردد و به صورت مستغرق در مخزن هوادهی قرار داده می شود و می تواند ذرات با قطر بیشتر از 1/0 و 4/0 میکرومتر را می تواند حذف کند که در تصفیه انواع فاضلاب های بهداشتی – انسانی و تصفیه فاضلاب صنعتی که قابلیت تصفیه بیولوژیکی را دارند کاربرد دارد. فرآيند تصفیه فاضلاب MBR يكی از انواع فرآيند لجن فعال رشد معلق است كه با يك سيستم ممبران ( معمولا ازنوع ممبران هاي رشته اي تو خالي Hollow fiber يا نوع لوله اي (Tubular) ترکیب گردیده است. در اين روش تصفیه، سيستم ممبراني جانشین واحد ته نشيني (زلال سازي) در زلال سازی و تفکیک جامدات موجود در پساب در سيستم لجن متعارف را بعهده دارد .در اين فرآيند به کمک یک پمپ مكنده، با مصرف مقدار بسیار کمی انرژي، استخراج پساب تصفيه شده از درون ممبران ها به بيرون را به همراه دارد.

فرآیند MBR در عمل شبیه به فرآیند لجن فعال است که از سه قسمت اصلی هوادهی، جداسازی لجن و سیستم برگشت لجن تشکیل گردیده است. در این فرآیند ابتدا فاضلاب به واحد هوادهی وارد می شود و در این واحد تجزیه بیولوژیکی مواد به انجام می­ رسد. سپس فاضلاب و توده بیولوژیکی میکروارگانیسم­ ها و باکتری­ ها جهت جداسازی وارد یک غشاء ممبرانی جهت فیلتراسیون می­گردد که یک پمپ نیروی لازم جهت عبوردادن آب از غشاء فیلتر تأمین می­ کند.

ویژگی های فرآیند MBR عبارتند از:

- زلال سازی فاضلاب با کیفیت بسیار عالی و جداسازی کامل لجن از آب تمیز و تصفیه شده

- راندمان بسیار بالا در تصفیه فاضلاب و جلوگیری از خروج لجن با دقت بسیار بالا

- عدم نیاز به واحد ته نشینی

- کوچک شدن ابعاد مخزن هوادهی به دلیل غلظت MLSS بالا

فضای اشغالی کمتر نسبت به سایر فرآیندهای لجن فعال

معایب فرآیند MBR عبارتند از:فرآیند MBR

- قیمت بسیار زیاد ممبران های فیلتراسیون و قیمت بسیار زیاد سیستم تصفیه

- مشکلات بهره­ برداری ناشی از گرفتگی غشاء فیلتراسیون

- نیاز به یک اپراتور متخصص و با مهارت کافی

- معایب فرآیند MBR در کفه سنگین ترازو نسبت به مزایای آن قرار می گیرد و به همین دلیل از این روش به ندرت استفاده می شود.

© 2017 Tamadon-Tasfie. All Rights Reserved | Design by Tamadon-Tasfie