تصفیه فاضلاب بهداشتی

فاضلاب بهداشتی با توجه به حجم بسیار زیاد آن در جهان امروز از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است چرا که تخلیه آن به محیط زیست می تواند صدمات جبران ناپذیری به محیط زیست وارد کند و از سوی دیگر اگر تصفیه گردد می تواند با باز چرخانی آب به چرخه مصرف کمک شایانی به بحران کم آبی و رونق کشاورزی و اقتصادی در هر کشوری بنماید.

فاضلاب بهداشتی در اثر مصرف روزانه آب توسط انسانها برای انجام امور روزمره بهداشتی (استحمام، شستن لباس، شستن ظروف و نظافت و ...) تولید می شود از این رو به این فاضلاب، فاضلاب بهداشتی انسانی نیز گفته می شود.

کیفیت فاضلاب بهداشتی:

فاضلاب بهداشتی به دلیل منشاء تولید آن (فعالیت انسانها) در تمام جهان تقریبا از کیفیت یکسانی برخوردار است، فاضلاب بهداشتی انسانی حاصل از ترکیب آب سیاه (سرویس بهداشتی) و آب خاکستری (استحمام، شستشوی ظروف، شستشوی لباس و ...) می باشد که در کشور های توسعه یافته تاسیسات این دو قسمت از یکدیگر جدا می باشد اما در ایران هر دو آنها وارد یک شبکه فاضلاب مشترک می گردد.

آنالیز کیفی فاضلاب بهداشتی انسانی در ایران در صورت عدم انجام آزمایش بر روی فاضلاب مطابق جدول زیر در نظر گرفته می شود.

 

واحد
 

میانگین

(فاضلاب بهداشتی)

بازه نوسان

پارامتر

ردیف

-

7

7

pH

1

میلی گرم بر لیتر

450

320-720

COD

2

میلی گرم بر لیتر

300

120-380

BOD

3

میلی گرم بر لیتر

280

120-360

TSS

4

میلی گرم بر لیتر

40

20-85

TN

5

میلی گرم بر لیتر

6

4-8

TP

6

میلی گرم بر لیتر

500

250-800

TDS

7

میلی گرم بر لیتر

150

80-290

TOC

8

 

 

 

 

سرانه تولید فاضلاب بهداشتی:

حجم فاضلاب تولیدی به ازای هر نفر در طول شبانه روز را سرانه تولید فاضلاب می گویند. سرانه تولید فاضلاب در همه جا یکسان نیست و بستگی به عوامل بسیاری چون سطح بهداشت، فرهنگ، شرایط آب و هوایی، الگوی مصرف، کاربری محل و ... دارد.


 

ردیف

منشاء تولید فاضلاب

واحد

محدوده

لیتر در روز

مقدار

لیتر در روز

1

واحدهای مسکونی

شهر های بزرگ

نفر

120-200

150

شهر های کوچک

نفر

100-175

120

روستاها

نفر

75-120

95

2

ویلاهای تفریحی

بدون استخر

نفر

120-250

200

3

ساختمان های اداری

پرسنل 8 ساعته

نفر

30-70

55

پرسنل 24 ساعته

نفر

70-100

90

4

کارخانه ها و کارگاه های صنعتی

کارگر 8 ساعته

نفر

40-80

65

کارگر 8 ساعته با استحمام

نفر

100-140

120

کارگر 24 ساعته با استحمام

نفر

130-160

150

5

کارگاه های ساختمانی

پرسنل 8 ساعته

نفر

40-80

60

نگهبان و کارگر 24 ساعته

نفر

80-120

100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

روش های تصفیه فاضلاب بهداشتی:

تصفیه فاضلاب بهداشتی به سه روش فیزیکی ( آشغالگیری، دانه گیری، ته نشینی، فیلتراسیون)، شیمیایی ( ازن زنی، کلر زنی، تنظیم PH) و بیولوژیکی ( هوازی و بی هوازی) تقسیم می شود. با توجه به اینکه با استفاده از یکی از روش های گفته شده به تنهایی نمی توان فاضلاب را تصفیه کرد از تلفیقی از تمام روش های فوق در تصفیه فاضلاب های بهداشتی انسانی مورد استفاده قرار می گیرد.

فرآیندهای تصفیه فاضلاب بهداشتی:

فرآیندهای تصفیه فاضلاب تنوع و گستردگی بسیاری دارند و انتخاب فرآیند مناسب برای تصفیه فاضلاب امری مهم می باشد.

تصفیه فاضلاب بهداشتی عمدتا بوسیله تلفیقی از روش های فیزیکی و شیمیایی و فرآیندهای بیولوژیکی صورت می گیرد، مهمترین فرآیندهای بیولوژیکی تصفیه فاضلاب عبارت اند از:
 

تصفیه فاضلاب بهداشتی به روش لجن فعال هوادهی گسترده(EAAS):

از این فرآیند برای تصفیه فاضلاب جوامع کوچک همچون شهرک های مسکونی، کارگاه ها، کارخانجات، هتل ها و بیمارستان ها و ... مورد استفاده قرار می گیرد. این فرآیند. مقاومت این سیستم نسبت به شوک های هیدرولیکی و کیفی فاضلاب بسیار بالاست و در حال حاظر در اکثر تصفیه خانه های فاضلاب از این فرآیند جهت تصفیه فاضلاب مورد استفاده قرار می گیرد.

تصفیه فاضلاب بهداشتی به روش MBBR :

در مکان هایی که با محدودیت فضا مواجه هستیم می تواند از فرآیند MBBR استفاده کرد. این روش همان فرآیند لجن فعال با هوادهی گسترده می باشد که برای کاهش حجم مخزن هوادهی و در نتیجه کاهش فضای اشغالی از پکینگ مدیا شناور در مخزن هوادهی مورد استفاده قرار می گیرد و هزینه سرمایه گزاری اولیه را نیز کاهش می دهد.


تصفیه فاضلاب بهداشتی به روش IFAS :

فرآیند IFAS نیز همچون فرآیند MBBR می باشد با این تفاوت که در این فرآیند از پکینگ مدیا ثابت به جای پکینگ مدیا شناور مورد استفاده قرار می گیرد و باعث افزایش راندمان سیستم تصفیه و کاهش حجم پکیج تصفیه فاضلاب می گردد.


تصفیه فاضلاب بهداشتی به روش A2O :

از این فرآیند جهت تصفیه فاضلاب بهداشتی در مکانهایی که علاوه بر کاهش BOD ، COD و ... از فاضلاب، حذف نیترات و فسفات نیز در دستور کار قرار گیرد. جهت تخلیه پساب تصفیه شده به آب های سطحی و چاه جاذب که حذف نیترات و فسفات نیز مورد نیاز می باشد از این روش استفاده می کنند.

واحد های پکیج تصفیه فاضلاب بهداشتی انسانی:

سبد آشغالگیر، واحد متعادل سازی(سپپتیک تانک)، لاگون هوادهی، مخزن ته نشینی، واحد ضد کف، واحد تزریق کلر، ایستگاه پمپاژ به فیلترها، فیلتراسیون شنی و کربنی(مولتی مدیا)، واحد نگهداری خروجی تصفیه خانه برای مصارف مورد نیاز، مخزن ذخیره لجن، اتاقک تجهیزات و تابلو برق، ایرلیفت پمپ.

کیفیت پساب خروجی از پکیج تصفیه فاضلاب بهداشتی:

سازمان حفاظت محیط زیست جهت تصفیه فاضلاب استانداردی منتشر کرده است که سیستم های تصفیه فاضلاب می بایست پارامترهای آلاینده موجود در فاضلاب را بتوانند تا این حد کاهش دهند. این سه استاندارد عبارت اند از:

کشاورزی و آبیاری فضای سبز:

BOD5<100 mg/l COD<200 mg/l TSS<100 mg/l

تخلیه به آب های سطحی:

mg/l (لحضه ای 5۰) COD<60 mg/l (لحضه ای 100) TSS<40 mg/l (لحضه ای 6۰)

تخلیه به چاه جاذب:

mg/l (لحضه ای ۱۰۰) COD<60 mg/l (لحضه ای ۵۰)

برای طراحی تصفیه خانه فاضلاب سه پارامتر مورد نیاز می باشد:

کیفیت فاضلاب ورودی به تصفیه خانه: با توجه به آنالیز فاضلاب ورودی و در صورت در دسترس نبودن جدول پارامتر های فاضلاب(که در بالا آورده شده است)

دبی ورودی به تصفیه خانه: با توجه به سرانه تولید فاضلاب (که در بالا توضیح داده شد)

کیفیت پساب خروجی از تصفیه خانه: با توجه به محلی که قررار است خروجی تصفیه خانه صرف آن شود( محل های مورد مصرف در بالا آورده شده است)

قیمت پکیج تصفیه فاضلاب بهداشتی:

تمدن تصفیه با بهره گیری از دانش روز دنیا و همچنین تجربه انجام صدها پروژه در زمینه تصفیه فاضلاب و همچنین بهره گیری از فناوری های نوین اقدام به طراحی، ساخت، اجرا، راه اندازی و بهره برداری از سیستم های تصفیه فاضلاب نموده است و در حال حاضر خود را به عنوان یکی از برترین شرکت های صنعت آب و فاضلاب و محیط زیست معرفی نماید.

جهت برقراری تماس با کارشناسان شرکت و کسب اطلاعات بیشتر با شماره های 358 2002 0912 و 672 0 276 0263 تماس حاصل فرمائید.

© 2017 Tamadon-Tasfie. All Rights Reserved | Design by Tamadon-Tasfie