تصفیه فاضلاب به روش MBR

فرآیند MBR در تصفیه فاضلاب

تصفیه فاضلاب به روش MBR در واقع همان فرآیند لجن فعال است که برای ته نشینی و جداسازی لجن از واحد ته نشینی استفاده نمی شود و این عمل بوسیله یک سیستم غشایی و بوسیله فیلتراسیون انجام می گردد و به صورت مستغرق در مخزن هوادهی قرار داده می شود و می تواند ذرات با قطر بیشتر از 1/0 و 4/0 میکرومتر را می تواند حذف کند که در تصفیه انواع فاضلاب های بهداشتی، انسانی و تصفیه فاضلاب صنعتی که قابلیت تصفیه بیولوژیکی را دارند کاربرد دارد.

فرآیند تصفیه فاضلاب به روش MBR یکی از انواع فرآیند لجن فعال رشد معلق است که با یک سیستم ممبران (معمولا ازنوع ممبران های رشته ای تو خالی Hollow fiber یا نوع لوله ای (Tubular) ترکیب گردیده است. در این روش تصفیه، سیستم ممبرانی جانشین واحد ته نشینی (زلال سازی) در زلال سازی و تفکیک جامدات موجود در پساب در سیستم لجن متعارف را بعهده دارد. در این فرآیند به کمک یک پمپ مکنده، با مصرف مقدار بسیار کمی انرژی، استخراج پساب تصفیه شده از درون ممبران ها به بیرون را به همراه دارد.

پکیج تصفیه فاضلاب با فرآیند MBR در عمل شبیه به فرآیند لجن فعال است که از سه قسمت اصلی هوادهی، جداسازی لجن و سیستم برگشت لجن تشکیل گردیده است. در پکیج تصفیه فاضلاب به روش MBR ابتدا فاضلاب به واحد هوادهی وارد می شود و در این واحد تجزیه بیولوژیکی مواد به انجام می رسد. سپس فاضلاب و توده بیولوژیکی میکروارگانیسم ها و باکتری ها جهت جداسازی وارد یک غشاء ممبرانی جهت فیلتراسیون می‌گردد که یک پمپ نیروی لازم جهت عبوردادن آب از غشاء فیلتر تأمین می کند.

ویژگی های فرآیند MBR

  1. زلال سازی فاضلاب با کیفیت بسیار عالی و جداسازی کامل لجن از آب تمیز و تصفیه شده
  2. راندمان بسیار بالا در تصفیه فاضلاب و جلوگیری از خروج لجن با دقت بسیار بالا
  3. عدم نیاز به واحد ته نشینی
  4. کوچک شدن ابعاد مخزن هوادهی به دلیل غلظت MLSS بالا
  5. فضای اشغالی کمتر نسبت به سایر فرآیندهای لجن فعال

معایب فرآیند MBR

  • قیمت بسیار زیاد ممبران های فیلتراسیون و قیمت بسیار زیاد سیستم تصفیه
  • مشکلات بهره برداری ناشی از گرفتگی غشاء فیلتراسیون
  • نیاز به یک اپراتور متخصص و با مهارت کافی
  • معایب فرآیند MBR در کفه سنگین ترازو نسبت به مزایای آن قرار می گیرد و به همین دلیل از این روش به ندرت استفاده می شود.

 

5/5 - (1 امتیاز)
دکمه بازگشت به بالا