تصفیه فاضلاب به روش لجن فعال

روش های اصلاح شده لجن فعال

تصفیه فاضلاب به روش لجن فعال در این روش نسبت F/M بین 2/0 تا 4/0 Kg بی-او-دی به کیلوگرم MLSS در روز و بار حجمی بین 6/0 تا 5/1 کیلوگرم BOD به ازای هر متر مکعب در روز می­باشد. این فرایند خاص برای یکنواخت کردن نیاز به اکسیژن در طول رآکتور توسعه پیدا کرده است. بدین منظور فاضلاب ورود به چهار قسمت مساوی تقسیم شده و هر قسمت به از حجم رآکتور وارد می­گردد، این روش بسیار شبیه به فرایند متعارف لجن فعال است و رژیم جریان­های نهرگونه پراکنده میباشد که در پکیج تصفیه فاضلاب بسیار کاربرد دارد.

راکتورهای با جریان نهرگونه (Plug- Flow) و نزدیک به نهرگونه:

یک رآکتور با جریان نهرگونه دارای زلال­ساز نهایی و سیستم برگشت لجن نیز می­باشد. در این نوع رآکتور پراکندگی جریان بسیار ناچیز می­باشد. در فرایندهای لجن فعال متعارف و هوادهی کاهنده از این نوع راکتور استفاده می­شود.

در مخزن تماس، دارای زمان تماس بین 30 تا 60 دقیقه می­باشد. جامدات بیولوژیکی فعال بخش عده­ای از مواد آلی معلق و محلول را جذب می­کنند؛ سپس این جامدات بیولوژیکی فعال در زلال­ساز نهایی از فاضلاب جدا می­گردند. دبی جامدات جداشده یا لجن برگشتی بین 50 تا 150% دبی فاضلاب ورودی می­باشد.

جامدات بیولوژیکی در یک مخزن تثبیت یا اکسیداسیون بیولوژیکی برای مدت 3 تا 6 ساعت هوادهی می­گردند و در این مخزن مواد آلی که قبلا در مخزن تماس جذب شده بود مورد اکسیداسیون بیولوژیکی قرار می­گیرند که نتیجه آن مصرف این مواد و تولید باکتری­های جدید و محصولات نهایی واکنش می­باشد.

جدا کردن فرآیندهای جذب و اکسیداسیون بیولوژیکی از یکدیگر باعث شده که کل حجم هوادهی بین 50 تا 60 حجم هوادهی در روش متعارف باشد. مخزن تماس معمولا بین 30 تا 35% کل حجم مخزن در یک تصفیه ­خانه را شامل می­ شود.

فرایند تثبیت تماس برای فاضلاب ­های شهری که حاوی مقدار قابل توجهی ذرات آلی باشد، مناسب خواهد بود. برای سایر فاضلاب­ ها مناسب بودن این فرایند بایستی با مطالعات پایلوت مشخص گردد. رژیم جریان در این فرایند در مخزن تماس و مخزن تثبیت معمولا نهرگونه پراکنده می­باشد.

هوادهی اصلاح ­شده

و طراحی این فرایند بر مبنای راندمان یا درجه پایین تصفیه نسبت به سایر فرایندهای لجن فعال می­باشد. بار در این فرایند بین 2/1 تا 4/2 کیلوگرم BOD5 بین 60 تا 75% زمان ماند سلولی یا عمر لجن بین 2/0 تا 5/0 روز نسبت برگشت لجن بین 5 تا 15% و غلظت MLSS بین 200 تا 500 میلی­گرم در می­باشد. از آنجا که زمان باند میکروبی کم می­باشد، غلظت جامدات معلق در پساب خروجی نسبت به سایر فرایندهای لجن فعال بالاست. نیتریفیکاسیون نیز در این فرایند اتفاق نمی­افتد.

تثبیت تماس یا جذب بیولوژیکی

خصوصیات جذب (جذب سطحی و جذب) فاضلاب حاوی مواد آلی محلول و فاضلاب حاوی مواد آلی معلق و کلوئیدی. جذب مواد معلق توسط لخته­ های لجن فعال بسیار سریعتر از جذب مواد آلی محلول می­باشد. فاضلاب شهری به طور معمول حاوی 80 تا 85% مواد آلی به شکل ذرات می­باشد و در زمان هوادهی کمتر از 1 ساعت معمولا بین 80 تا 90 درصد BOD حذف خواهد شد. فرایند تثبیت تماسی یا جذب بیولوژیکی، با استفاده از دو رآکتور طراحی شده است که در یک رآکتور جذب مواد آلی و در دیگری اکسیداسیون بیولوژیکی مواد جذب­شده انجام می­پذیرد. به طور معمول چنین تصفیه­ خانه­ هایی فاقد مخزن ته­نشینی اولیه می­باشند.

5/5 - (1 امتیاز)
دکمه بازگشت به بالا