مزایای کلر زنی

- ارزان ترین روش برای گند زدایی آب و فاضلاب می باشد.کلرزنی آب و فاضلاب

- به صورت گاز کلر، هیپوکلرت سدیم و هیپو کلرت کلیسم قابل دسترسی می باشد.

- در غلظت های پایین هم کارایی دارد.

- مقداری کلر در آب باقی می گذارند.

ویژگی کلر زنی

- کنترل طعم و بوی آب و ازبین بردن طعم و بوی بد

- حذف رنگ

- اکسیده کردن آهن و هیدروژن و منیزیم

- کنترل کننده جلبک و جلوگیری از زیست لجن لزج

کلر زنی آب

به عبارت کلی تر هدف از کلرزنی انهدام و ازبین بردن عامل های بیماری زا و جلوگیری از رشد دوباره میکروب ها و عواملی ازاین قبیل می باشد در هر حال تحت هیچ شرایطی نباید گندزدایی آب را حذف کرد، زیرا ریشه‌کنی واقعی امراض کشنده مثل بیماری وبا و حصبه که عامل اصلی آنها آب است، با استفاده از مواد گندزدا امکانپذیر می‌باشد. در کشورهای فقیر که تصفیه آب در آنها اغلب نامنظم است، هر ساله انسانهای زیادی الخصوص کودکان بوسیله امراضی که عامل آنها آب آلوده است، جان خود را از دست می‌دهند.

کلر زنی فاضلاب

کلرزنی پساب فاضلاب‌ها با توجه به دلایلی، با دشواری مواجه است و بطور کلی دستیابی به پساب کلرینه شده با کیفیت مناسب که همواره شاخص‌های بهداشتی را تأمین کند، ناممکن و غیراقتصادی است، اما با این حال، در شرایط خاص، موفقیت در کلرزنی پساب فاضلاب را منوط به نیل به شاخص‌های BOD کمتر از 20 و به ترجیح کمتر از 10، COD کمتر از 40 و TSS کمتر از 10 میلی‌گرم بر لیتر دانسته است.

در بعضی تصفیه خانه ها عملیات پیش کلر زنی برای کم کردن میزان بار آلی قبل از واحد ته نشینی انجام می گیرد و کلر زنی نهایی نیز پس از واحد ته نشینی تصفیه خانه بهترین محل برای کلرزنی فاضلاب بمنظور ضدعفونی پساب می باشد.

© 2017 Tamadon-Tasfie. All Rights Reserved | Design by Tamadon-Tasfie