ازون از ترکیب شیمیایی 3 گاز اکسیژن و گازی ناپایدار که از یونیزه کردن اکسیژن بدست می اید . این گاز بصورت طبیعی در لایه بالایی اتمسفر وجود دارد ولی در صنعت با استفاده از ولتاژ بالا مخلوطی، از اکسیژن و هوا را از ازبین دو الکترود عبور می دهند.

برای فرایند ازون زنی زمان از عامل موثری می باشد که زمان تماس می باشد مدت زمانی که طول می کشد تا ازون تاثیر بر پساب ها داشته باشد با توجه به کیفیت و درجه حرارت در حدود 5 تا 10 دقیق است.سیستم ازون زنی با ورود به هسته مرکزی ویروس ها باعث از بین رفتن آن ها می شود.

محاسن سیستم ازون زنی:

- سیستم ازون زنی برخلاف سیستم کلرزنی بو و مزه ی آب را تغییر نمی دهد.مزایا و معایب سیستم ازون زنی

- تاثیر ازون زنی بر کیفیت و خصوصیات شیمیایی آب بسیار کم می باشد.

- مشکلاتی که برای سیستم کلر زنی (مشکل انبار و حمل و نقل کلر) برای ازون زنی وجود ندارد.

- بهبود کیفیت پساب با افزایش اکسیژن امکان پذیر می باشد.

- این سیستم مواد مازادی از خود باقی نمی گذارد.

- زمان تماس کمترو سرعت عمل بالایی دارد.

معایب ازون زنی:

- این سیستم به خارج وابسته بوده و ارزبری در پی دارد.

- به دلیل تولید حرارت زیاد نیاز به سیستم خنک کننده احساس می شود.

- با توجه به مصرف برق زیاد به برق با ولتاژ قوی نیازمند می باشد.

- ازون زنی گازی خطرناک و قابل اشتعال بوده و کاربری آن خطرناک می باشد.

- خاصیت خورندگی شدید سیستم ازون زنی وجود دارد.

- بهره برداری و سرمایه گذاری آن با هزینه زیادی همرا ه است.

© 2017 Tamadon-Tasfie. All Rights Reserved | Design by Tamadon-Tasfie