مقالات تخصصی

تعریف اصطلاحات معمول مورد استفاده تصفیه فاضلابهای بیولوژیکی

به دلیل اینکه وزن مخصوص̎ زیست تود ه ها̎ کمی بیشتر از آب است،̎ زیست توده̎ می تواند توسط ته نشینی، از مایع جدا گردد. مهم است که توجه شود به غیر از محصولات̎ زیست توده̎ حاصل از مواد آلی که زدوده میگردند، به صورت دوره ای، تصفیه کامل انجام نمی گیرد زیرا ̎ زیست توده̎ که خودش آلی است، به صورت BOD در جریان شستشوی اندازه گیری می گردد. بدون خروج ̎ زیست توده̎ از مایع تصفیه شده، تصفیه انجام شده فقط جمع آوری شدن با اکسایش باکتریایی بخشی از مواد آلی اصلی موجود است.

تعریف اصطلاحات معمول مورد استفاده تصفیه فاضلابهای بیولوژیکی

عنوان تعریف
عمل دگرگشتی  
فرایند هوازی ( اکسید ) فرایند های تصفیه بیولوژیکی که در حضور اکسژن رخ میدهد.
فرایند های غیرهوازی فرایند های تصفیه بیولوژیکی که در غیاب اکسیژن رخ می دهد
فرایندهای بی اکسل فرایندی که نیتروژن نیترات به طور بیولوژیکی به گاز نیتروژن تبدیل می گردد این فرایند در حضور اکسیژن همچنین به عنوان نیترات زدایی شناخته می شود.
فرایند های اختیاری فرایند های تصفیه بیولوژیکی که در آن اندامگان می توانند در حضور اکسیژن و یا در غیاب اکسیژن عمل می کنند.
هوازی ترکیبی/

بی اکسل، غیرهوازی

انواع مختلفی از فرایند های هوازی و بی اکسل و غیر هوازی با یکدیگرگروهی تشکیل  می دهند که هدف از آنها، انجام تصفیه خاص است.
فرایند های رشد معلق فرایند های تصفیه بیولوژیکی که در آن ریز اندامگان مسئول تبدیل مواد آلی اجزای دیگر موجود در فاصلاب ها به بافت ها و بافت سلولی که بصورت تعلیق در مایع می ماند، خواهد بود.
فرایندهای تصفیه  
فرایند رشد تهاجمی فرایند های تصفیه بیولوژیکی که در آن ریزاندامگان مسئول تبدیل مواد آلی و دیگر اجزای فاضلاب ها به گازها و بافت سلولی چسبیده به محیطی خنثی شامل سنگ ها، لجن یا مواد خاص طراحی شده سرامیکی یا پلاستیکی اند، هستند. همچنین به فرایند های فیلم – ثابت معروف اند.
فرایند ترکیبی برای شرح فرایند های ترکیبی به کار می رود ( مثل فرایند های ترکیبی معلق و تهاجمی )
فرایند های برکه یک عبارت کلی است که برای فرایند هایی که در حوضچه ها یا دریاچه ها با نسبت ها و عمق مختلف، به کار می روند.
اعمال تصفیه  
زدایش مواد مغذی بیولوژیکی عباراتی که برای زدایش نیتروژن و فسفر در فرایند های تصفیه بیولوژیکی به کار می رود.
زدایش فسفر بیولوژیکی برای زدایش بیولوژیکی فسفر توسط انباشتگی ̎ زیست توده ها،̎  متعاقب جدا سازی مواد جامد به کار می رود.
زدایش BOD کربنی تبدیل بیولوژیکی موادآلی کربنی فاضلاب ها به بافت سلول و محصولات نهایی گازی مختلف. در این تبدیل فرض می شود که نیتروژن موجود در ترکیبات مختلف به آمونیاک تبدیل می گردند.
نیترات سازی تبدیل بیولوژیکی مواد آلی کربنی فاضلاب ها به بافت سلول و محصولات نهایی گازی مختلف. در این تبدیل فرض می شود که نیتروژن موجود در ترکیبات مختلف به آمونیاک تبدیل می گردند.
ننیترات زدایی فرایند بیولوژیکی که طی آن نیترات به نیتروژن و دیگر گازها تبدیل می گردد.
پایدار سازی فرایند بیولویکی که مواد آلی دوغایی حاصل از تصفیه اولیه بیولوژیکی فاضلاب ها و ته نشینی پایدار می شوند که معمولا توسط تبدیل به گاز و بافت سلول خواهد بود. بسته به اینکه پایدار سازی تحت شرایط هوازی یا غیر هوازی انجام گردد، فرایند به هضم هوازی و غیر هوازی معروف است.
زیر لایه عباراتی که به ماده آلی یا مواد مغذی ای که در طی تصفیه بیولوژیکی، تبدیل شده اند اشاره دارد یا اینکه ممکن است در تصفیه بیولوژیکی محدودیت دار شوند و مثلا مواد آلی کربنی فاضلاب ها به عنوان زیر لایه ای است که در طی تصفیه بیولوژیکی، تبدیل می گردد.

 

امتیاز کاربران post

تمدن تصفیه ایرانیان

شرکت فنی مهندسی تمدن تصفیه ایرانیان یک شرکت خصوصی و از نوع سهامی خاص می باشد که متشکل از جمعی از فارغ التحصیلان دانشگاه های معتبر کشور از جمله دانشگاه صنعتی شریف و تهران می باشند که دو دهه در صنعت آب و فاضلاب و سایر فعالیت های زیست محیطی مرتبط فعالیت می نماید. تمدن تصفیه با تکیه بر دانش فنی روز دنیا و کارخانه ساخت مجهز و همچنین تجارب کسب شده در انجام صدها پروژه زیست محیطی توانسته تا مشکلات ناشی از مخاطرات زیست محیطی را به حداقل رسانده و این چالش را به فرصتی برای رشد و شکوفایی کشور در جهت توسعه پایدار کشور بدل نماید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا