تصفیه فاضلابترکیبات آلی معمولا شامل ترکیبی از کربن، هیدروژن، اکسیژن و در بعضی موارد نیتروژن است. مواد آلی موجود در فاضلاب، بطور نمونه از پروتئین ها (%40 تا %60)، کربوهیدرات ها (%25 تا %50 )، روغن ها و چربیها (8 % تا %12 ) تشکیل شده اند. اوره بیشترین ماده ادرار، دیگر ماده آلی مهمی است که در فاضلاب تازه وجود دارد زیرا اوره سریعا تخریب می‍گردد و به ندرت در فاضلاب های مانده وجود دارد. به همراه پروتئین ها، کربوهیدرات ها، چربیها و روغن ها و اوره فاضلاب ها حاوی تعداد زیادی از ترکیبات آلی مختلف با ساختار ساده تا پیچیده و در مقادیر کم هستند.

در طی سالها، آزمون های مختلفی برای تعیین مواد آلی موجود در فاصلاب ها صورت پذیرفته است. به طور کلی، آزمون ها می توان به صورت اندازه گیری کل ترکیبات آلی که از تعداد مواد آلی با خواص یکسان تشکیل شده و نمی توان آنها را به صورت جداگانه تشخیص داد و آنهایی که برای اندازه گیری یک ترکیب آلی خاص به کار می روند، تقسیم کرد.

برای مطالعه مطالب بیشتر و کاربردی روی پکیج تصفیه فاضلاب کلیک کنید.

© 2017 Tamadon-Tasfie. All Rights Reserved | Design by Tamadon-Tasfie